Palizat Parankiması
Haz02

Palizat Parankiması

“Palizat parankiması” teriminin Almancası “palisadengewebe”, İngilizcesi “palisade tissue”, Fransızcası “tissu palissadique”dir. Lâtincesi de “kazık” anlamına gelen “stake”dir.   Temel bir doku olan parankima doku, canlı hücrelerden meydana gelir ve tüm organ ve dokular arasında bulunan boşlukları doldurur. Yaprak mezofilini oluşturan bir dokudur. Yaprağın üst...

Read More

Pin It on Pinterest