Ekberiyet Sistemi
Haz06

Ekberiyet Sistemi

Ekberiyet sistemi ya da Ekber-Erşed ya da Ekber-erşet Sistemi olarak bilinen Osmanlı devlet yönetiminin devri ile ilgili olarak uygulanan sistemdir. Ekber, Arapça kökenli bir kelimedir ve “büyük, ulu” anlamına gelir. Ekberiyet ise Osmanlılarda kullanılan bir terimdir ve tahta en büyük olanın geçtiği sistemin adıdır. “Seniorat” yani ekberiyet sistemine geçiş tamamen devletin bekâsı ve bir diğer yönüyle de...

Read More

Pin It on Pinterest