Palizat Parankiması

“Palizat parankiması” teriminin Almancası “palisadengewebe”, İngilizcesi “palisade tissue”, Fransızcası “tissu palissadique”dir.
Lâtincesi de “kazık” anlamına gelen “stake”dir.

palizat_parankimasi
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter

 

Temel bir doku olan parankima doku, canlı hücrelerden meydana gelir ve tüm organ ve dokular arasında bulunan boşlukları doldurur. Yaprak mezofilini oluşturan bir dokudur.

Yaprağın üst epidermis tabakasında, bir veya iki sıra halinde ve çok sayıda kloroplast içeren hücreler hâlindedir.
Ve hücreler arası boşlukları fazladır.

 

palizat-parankimasi-
  • Pinterest
  • Facebook
  • Twitter

Author: Uma Ibogaine

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This